60%

Så mange flere børn og unge er kommet i psykiatrisk behandling over tyve år. Samtidig bruger vi færre penge på den enkelte unge i psykiatrien. Det gør det sværerer at bryde den onde cirkel.

Vores resultater

Resultater

Hvad har vi opnået de sidste fire år?

I den tid vi har siddet i regionsrådet, er vi lykkes med at fastholde fokus på psykiatrien, og har samtidig også været med til at skubbe på en mere national dagsorden. Vi har gjort en stor forskel. Vi anerkender også, at vi blev valgt ind i en periode, hvor der kom en ny regionsformand til, som i stor grad inddrog alle partier og var mere positiv i forhold til at tilgodese psykiatrien. Der var altså flere ting, der gik op i en højere enhed og som havde betydning for at vi kunne nå, nogle af de mål vi satte os. Men det har været vigtigt, at der har været nogen der hele tiden har holdt fast i at psykiatrien gennem alt for mange år har været nedprioriteret.

Psykiatri-listen har bl.a.:

 • Haft indflydelse på, at der hvert år er kommet flere penge til psykiatrien i Region Midtjylland til forskel fra tidligere års besparelser.
 • Råbt højt ved Christiansborg for at få flere penge til psykiatrien både regionalt og kommunalt og for en mere værdig Psykiatri
 • Været med til at sikre at penge bevilliget fra Christiansborg til psykologisk og psykiatrisk hjælp – ubeskåret er gået til psykiatri (til forskel fra de andre regioner)
 • Besøgt psykiatriordførere for at tale psykiatriens sag og om nødvendigheden af ressourcer samt sikre kvaliteten i forskellige tilbud.
 • Skabt et HÅB for både patienter, pårørende og medarbejdere. Det har en betydning når man oplever at nogen reelt taler ens sag.
 • Værnet om det psykiatriske personales arbejde – ikke at træerne er vokset ind i himlen, men at der i hvert fald i nogen sammenhænge er blevet kortere mellem ledelse og medarbejdere og i hvert fald mellem politikere og medarbejdere.
 • Forsøgt at skabe tydelighed om konsekvenser af politiske beslutninger – f.eks. ved at påpege stramme budgetters betydning for patienter, arbejdsmiljø og kvalitet.
 • Sikret at penge ikke er blevet ”gemt i andre kasser”, som da vi påpegede, at der var 33 millioner, som ikke var brugt til drift i psykiatrien og som i stedet blev indstillet til delvist at skulle flyttes over i anlægskassen og delvist skulle bruges til uforudsete udgifter i Gødstrup.
 • Fået tobak tilbage i brugerkiosken på Skejby.
 • Været med til at sikre pårørenderådgivningens overlevelse.
 • Sikret (lidt) mere personale (til afdelinger med overbelægning og 2 sengs-stuer).
 • Sikret fortsat mulighed for et kreativt værksted mobilt, da det ikke oprindeligt var tænkt ind i den nye psykiatri på Aarhus Universitetshospital (Skejby).
 • Været med til at sikre genoprettelsen af tidligere nedlagte sengepladser i Horsens og Aarhus (som desværre først er færdige om nogle år).
 • Italesat problemer med fælles akutmodtagelse og personale flugt samt tab af erfarent personale og faglighed (allerede inden det blev en realitet).

Der var også flere ting som blev italesæt, som desværre ikke lykkes at ændre, men det blev sagt, hvilket har en værdi for alle dem, der mærker konsekvenserne af uheldige beslutninger.  Vi kan som alle blive ramt af fysisk sygdom og vi ønsker et stærkt somatisk sygehusvæsen, men vi er nødt til at prioritere psykiatri lige så højt som somatik – også selvom man kan indvende at somatikken også er nødlidende. Men psykisk sygdom bliver desværre nedprioriteret og derfor er vi nødt til at tale psykiatrien op. I regionen kan man ikke beslutte at udskrive skatter. Men man kan træffe de rigtige prioriteringer, og man kan gøre alt for at folketingspolitikerne er klar over, hvad de rammer de tilbyder os, har af betydning for patienter og medarbejdere.

Resultater

Hvad har vi opnået de sidste fire år? Hvordan fastholder vi fokus på psykiatrien.

Partiprogram

Her kan du læse lidt mere om vores politik, og vores politiske mål. 

Psykiatri-listen - rød eller blå?

Det store spørgsmål: Er Psykiatri-Listen rød eller blå?

10-års plan

Psykiatri-Listens ønsker til kommende 10 årsplan.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.