110 Mia.

Det er, hvad psykisk sygdom hvert år koster vores samfund i direkte og indirekte udgifter. Kun 10 procent bliver brugt til behandling. Men behandling er en investering – i mennesker og i samfundet.

2. Suppleant regionsrådspolitiker og Bestyrelsesmedlem

Valdemar Johannes Balle

Næstformand

Tak fordi du besøger min side! Jeg har de seneste par år arbejdet i akutpsykiatrien, på Skejby Universitetshospital i Aarhus, som Recovery Mentor. På nuværende tidspunkt læser jeg sociologi på Aalborg Universitet. Jeg har dagligt oplevet hvilke udfordringer og mangler, både patienter og kolleger står overfor. Jeg sider i Psykiatri-Listens bestyrelse, fordi kerneproblematikkerne psykiatrien lider under, skal løses på den politiske slagmark. 

Følg med på min Facebook side, hvor du kan holde dig opdateret på min valgkamp. 

Mærkesager

Harmonikaindhold (skjules med kode)

En værdig og ambitiøs patientbehandling, kræver et plejepersonale som har tid. At arbejde med psykiatriske patienter, er ikke et samlebåndsarbejde, hvor effektiviseringer og lave normeringer, giver størst udbytte. Tværtimod så har patienterne behov for et plejepersonale med tid. Tid til at løse patientens individuelle problematikker og starte en selvudviklingsproces hos den enkelte.

Vægtfordelingen af ansvaret for socialpsykiatrien skal udlignes. Region Midtjylland skal i større grad løfte socialpsykiatrien!  

Der skal oprettes en adskilt og specialiseret analyseinstitution, som løbende sikrer regionens kerneproblematikker i psykiatrien,  regionsrådspolitikerne er bedre rustet til at diskutere tiltag og fravalg på psykiatriområdet. 

Dobbeltdiagnosticerede patienter skal ikke længere indlægges på de almene akutpsykiatriske afsnit. I stedet skal denne patientgruppe anerkendes af behandlingssystemet, for de kompleksiteter og udfordringer de lever med. 

Behandlingstilgangen og hvilke daglige beslutninger der træffes, om hvilken bedste metode til at behandle de særligt komplekse og forpinte patienter, skal vurderes og udvikles af specialuddannede psykologer. På den måde sikrer vi en bedre og mere velfunderet behandlingstilgang.

Det burde ikke være nødvendigt, men vi skal sikre at de ressourcer som er tildelt psykiatrien også ender i psykiatrien. 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.