60%

Så mange flere børn og unge er kommet i psykiatrisk behandling de sidste tyve år. Samtidig bruger vi færre penge på den enkelte unge i psykiatrien. Det gør det sværere at bryde den onde cirkel.

Vores partiprogram

Partiprogram

Læs mere om den politik vi arbejder for.

Harmonikaindhold (skjules med kode)

Psykiatrien har gennem mange år været nedprioriteret i forhold til somatikken i Region Midtjylland. Selvom der er sket forbedringer de sidste fire år, hvor Psykiatri-Listen har siddet med til bords, er vi langt fra i mål. Der er fortsat massivt brug for ressourcer, så det er muligt at træffe valg i klinikken på baggrund af faglighed og patientens behov og ikke på baggrund af alt for snævre rammer udviklet ud fra besparelsestænkning. Det gælder både i den ambulante psykiatri og i sengepsykiatrien. Der mangler helt konkret både sengepladser og velkvalificerede, specialiserede personaler, så psykiatriens vigtigste ressource, tid og viden, kan komme i spil hver gang i kontakten med patienten. For at imødekomme disse behov er vores overordnede mål at sikre så mange ressourcer som muligt til psykiatrien.

Vi har flere gange oplevet, at midler bevilliget til psykiatrien ikke er brugt fra regionsrådets side, når regnskabsåret er gået. For medarbejdere og patienter kan det være vanskeligt at forstå, at ydelser smøres tyndere og tyndere ud, samtidig med at der er uforbrugte midler i psykiatrien. Der kan være flere forklaringer på, at penge som er bevilliget til psykiatrien, ikke altid kan bruges indenfor et regnskabsår, men det ændrer ikke på, at pengene er tiltænkt psykiatrien. Vi vil være med til at sikre at midler, der én gang er bevilliget til psykiatrien, forbliver i psykiatrien. Er der bevillinger til overs i slutningen af året, skal beløbet overføres eller genbevilges til psykiatrien det følgende år.

Vi vil også arbejde for, at Psykiatri- og Socialudvalget får større indsigt i, hvor de bevillinger, der tilføres psykiatrien ender. Ofte har man politiske ønsker om prioriteringer, som man ikke altid ser realiseret i praksis i driften. Psykiatri-Listen vil derfor gøre det til et krav, at der bliver større gennemsigtighed i regnskaberne. Det gælder også på det somatiske område.

Vi vil arbejde for at medarbejdernes, patienternes og pårørendes stemmer bliver hørt i regionsrådet. Det skal frem, når fine hensigter og målsætninger ikke mærkes af dem der arbejder i- eller gør brug af psykiatrien. Vi er klar over, at nogle af de udfordringer, der er i psykiatrien, skyldes lovgivning som regionerne ikke har magt over, men så er det regionernes pligt at tydeliggøre de problemer det afstedkommer. Vi vil i regi af Danske Regioner synliggøre de problemer, som den stramme økonomistyring fra Christiansborg giver. Det er dyrt i længden at gøre brug af lappeløsninger, og det er regionernes pligt at sige fra.

Vi har mange ønsker for psykiatrien, men vi har også erfaret at en del af dem hører driften til, og vi kan ikke nødvendigvis ”beslutte” diverse driftsnære ting politisk. For alligevel at få et politisk navigationsrum, vil vi foreslå, at man laver en ny moderne psykiatri-plan, der ikke, som de tidligere, er udsprunget af en stram økonomistyring og et urealistisk nulsumsspil, men én der udspringer af faglighed og reel inddragelse af forskellige fagligheder, patienter og pårørende.

Psykiatri-Listen vil arbejde for, at politikere, medarbejdere, ledelser, patienter og pårørende sammen tænker ud af boksen og i fællesskab beslutter sig for, hvordan psykiatrien skal se ud, så vi ikke hele tiden lader os begrænse af en for snæver økonomi. Vi er nødt til at erkende at god psykiatri er en investering, der koster, og at vi som politikere må forholde os til, HVAD det rent faktisk koster. Med andre ord – vi må kende prisen. Hvad vil det f.eks. koste at åbne et sengeafsnit, hvor man kan imødekomme patienternes individuelle behov, mindske tvang og skabe et godt og sikkert miljø for både medarbejdere og indlagte? Vi ved det faktisk ikke. Vi har brug for nogle pejlemærker, så vi ikke hele tiden kun kigger efter det næste hul, der skal lappes. Vi har brug for klare mål at styre efter, også selvom der ikke er aktuel politisk økonomisk prioritering til det.

Konkrete mærkesager

Vi har flere forslag til, hvad der kunne være vigtigt i en lokal psykiatriplan over de næste fire år.

Her er nogle af dem:
* Understøttelse af forsøg med medicinfri afdelinger og behandlingstilbud for patienter, der ønsker medicin udtrapning helt eller delvist
* Tilbud om psykoterapi for langt flere patienter med evaluering af effekt
* Fri forskning i ikke-medicinske behandlingsmetoder
* Massiv satsning på uddannelse. Det gælder både specialiserede uddannelser og alment dannende uddannelser for alle der arbejder i psykiatrien med fokus på etiske spørgsmål, traumeforståelse, menneskelig udvikling og sociokulturel viden.
* Mål om at 70 % af det kliniknære personale inden for 6 år skal have en specialiseret uddannelse. Alle skal desuden have mulighed for løbende supervision. Vi arbejder i en højt specialiseret psykiatri, hvor mennesker med de mest komplekse vanskeligheder kommer, og det skal personalets uddannelse afspejle – uanset faggruppe
* Misbrugsbehandling skal udbredes. I første omgang på de sikrede pladser, og dernæst i retspsykiatrien og almenpsykiatrien. Alle personaler skal kende til misbrugsbehandling, og de, der arbejder direkte med misbrug, skal have en anerkendt misbrugsuddannelse
* Mulighed for at borgerne kan henvende sig til psykiatrien ved mistanke om alvorlig psykopatologi i familien
* Mulighed for at indlagte patienter kan vælge kontaktpersoner fra, hvis kemien ikke er der

 

Resultater

Læs mere om vores resultater.

Partiprogram

Her kan du læse lidt mere om vores politik og vores politiske mål. 

Psykiatri-Listen - rød eller blå?

Det store spørgsmål: Er Psykiatri-Listen rød eller blå?

10-års plan

Psykiatri-Listens ønsker til kommende 10 årsplan.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.