110 Mia.

Det er, hvad psykisk sygdom hvert år koster vores samfund i direkte og indirekte udgifter. Kun 10 procent bliver brugt til behandling. Men behandling er en investering – i mennesker og i samfundet.

Bestyrelsesmedlem

Tine Holm

Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2013 og har siden da arbejdet med forskning. Jeg har eksempelvis undersøgt livshistorier og trivsel blandt personer med skizofreni. Jeg beskæftiger mig også med områder som tvang i psykiatrien og Traume-Informeret Behandling. Jeg har været tilknyttet Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital (AUH) siden 2014 og arbejder nu i en delt stilling i forskningen og på De Særlige Pladser, som er en sengeafdeling for personer, der ud over svær psykisk sygdom også kæmper med eksempelvis misbrugsproblematikker eller har en historik med udadreagerende adfærd.  

Jeg har været en del af bestyrelsen i Psykiatri-Listen siden primo 2020, hvor jeg sammen med andre ildsjæle kæmper for at forbedre de eksisterende behandlingstilbud for personer med psykiske lidelser, vilkårene for de ansatte i psykiatrien samt mulighederne for hjælp og støtte til pårørende. Jeg stillede op som kandidat til Regionsrådsvalget i 2021. 

Mærkesager

Harmonikaindhold (skjules med kode)

En af mine mærkesager er reduktion af tvang i den psykiatriske behandling. Der er for mange, der udsættes for tvang eksempelvis tvangsmedicinering eller bæltefiksering når de er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Anvendelse af tvang kan have fysiske og psykologiske følgevirkninger og skabe mistillid til behandlere og systemet og bør derfor undgås eller minimeres så vidt muligt. Det kan lade sige gøre at reducere tvang men det kræver, at der er tilstrækkeligt erfarent personale, der har tid til at arbejde forebyggendeDerudover har vi brug for mere viden om hvilke tiltag og interventioner, der virker forebyggende og hvad det kræver af en afdeling at implementere og vedligeholde dem.     

Der har igennem en længere periode været et for ensidigt fokus på den medicinske behandling i psykiatrien.  Der er mange personer, der har et ønske om at trappe ned i medicindosis eller blive helt fri for den. Dette kan være fordi at bivirkningerne er meget generende eller usunde. Det er vigtigt at man får mulighed og støtte hertil såfremt det er klinisk ansvarligt. Det skal understreges at mange har gavn af medicin og at medicin er med til at redde liv, men den medicinske behandling  ikke stå aleneDer er andre metoder til håndtering af symptomer, som kan tillæres via fx samtaleterapi, fysiske aktiviteter eller ved at arbejde med musik og andre kunstformer, som skal prioriteres som en del af behandlingen.   

Forskning er helt afgørende for at forstå psykiatriske lidelser og for at sikre udvikling af effektive behandlingsmetoder og evidensbaseret praksisKliniknær forskning bør prioriteres og understøttes politisk og økonomisk så projekter, der har direkte relevans for praksis (fx udvikling af redskaber til symptomvurderingmetoder til forebyggelse af tvangundersøgelser af non-farmakologiske behandlingstilbud) bliver gennemført og implementeret såfremt de er effektive.  Det er vigtigt at implementeringen af forskningsprojekter i praksis bliver vægtet lige så højt som formidling af resultater i videnskabelige artikler. Forskning bør tænkes ind så tidligt som muligt og helst før der igangsættes nye initiativer som fx da man indførte behandlingspakker eller forsøg med bæltefri afdelinger.   

Jeg synes også det er vigtigt at sikre, at psykiatrien er et attraktivt sted at arbejde. Det indebærer at der muligheder for at dygtiggøre sig uanset hvilken faggruppe man tilhører fx gennem videreuddannelsesupervision og mono/tværfaglig kollegial sparring. Der skal være solide rammer omkring introduktion og oplæring så man er ordentligt klædt på til de opgaver og udfordringer man møder i det psykiatriske speciale. En attraktiv arbejdsplads er også kendetegnet ved synlignærværende og tillidsbaseret ledelse, der vægter faglighed højt og som formår at skabe et sundt arbejdsmiljø og en høj trivsel blandt medarbejdereSidst men ikke mindst skal psykiatrien være en arbejdsplads hvor man får lov til at udføre sit primære arbejde – nemlig behandling og hvor man ikke drukner i dokumentation og administrative opgaver.   

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.