5,3 Mia.

Så mange flere penge ville psykiatrien få, hvis området blev prioriteret, som man gør det i Norge. Her går 19 procent af hospitalsudgifterne til psykiatrien mod 12 procent i Danmark. Desuden er der langt færre genindlæggelser og mindre tvang i Norge. Tænk, hvis vores politikere tænkte som deres norske kolleger?

Vores historie

Psykiatri-Listens vej ind i regionsrådet i Region Midtjylland

Psykiatri-Listen opstod i 2017 på baggrund af en lang række dedikerede medarbejderes frustration over arbejdsforhold og utilfredsstillende rammer for behandlingen i psykiatrien kombineret med manglende ørenlyd fra ledelse og politikere.

Der var flere ting, der ledte op til dette drastiske skridt. Alle medarbejdernes fællestillidsrepræsentanter valgte for første gang at stå skulder ved skulder i forbindelse med fyraftensmøder om psykiatriens tilstand. De forskellige faggrupper forsøgte hver især at råbe op om deres oplevelser, og der blev holdt møder med den daværende psykiatri-ledelse og politikerne herunder fhv. regionsformand Bent Hansen. Til trods for de mange møder og forsøg på at få ledelsen og politikerne til at forstå alvoren for både patienter og personale, sad alle med en fornemmelse af, at den kritiske situation i psykiatrien ikke blev taget alvorligt. Medarbejderne blev mødt med, at “der jo ikke voksede et pengetræ i baghaven” og forsøg på at minimere de problemer både de, patienterne og de pårørende stod med. Der var mange der gav op og rejste, og patienterne var magtesløse. Midt i alt det sad vi en gruppe om et bord, hvor én pludselig udbrød: ”Vi kan jo bare selv stille op til regionsrådsvalget”. Og som sagt så gjort.

Psykiatri-Listen kom i regionsrådet med over 20.000 stemmer, og Mikkel Rasmussen kom ind med flest personlige stemmer.

Psykiatri-Listen er dog ikke og har aldrig været en enkelt mands, kvindes eller faggruppes projekt. Bestyrelsen og kandidaterne har forskellige tilgange og roller og består både af fagpersoner, pårørende og patienter, der alle har det ene til fælles, at vi brænder og kæmper for en bedre psykiatri. Vi ser vores forskellige udgangspunkter som en styrke, og vi lader os bestemt ikke begrænse af enstrenget fagpolitik.

Når det er sagt, kan vi ikke gøre det alene. Vores taknemmelighed går til alle jer, der støtter os og stemmer på os. For uden jer kunne vi ikke gøre den forskel for psykiatrien, som vi gør i dag.

Historie

Læs historien om Psykiatri-Listen.

Vedtægter

Læs mere om vores vedtægter.

Visioner

Læs mere om vores visioner.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.