5,3 Mia.

Så mange flere penge ville psykiatrien få, hvis området blev prioriteret, som man gør det i Norge. Her går 19 procent af hospitalsudgifterne til psykiatrien mod 12 procent i Danmark. Desuden er der langt færre genindlæggelser og mindre tvang i Norge. Tænk, hvis vores politikere tænkte som deres norske kolleger?

Vision

Vores vision

Psykiatri-Listen arbejder for at fremme en langsigtet, stabil økonomisk ramme for psykiatrien, hvor det samtidig sikres, at der tilføres midler i samme takt som der tilføjes opgaver.

Vi ønsker:
* Et sundt og udfordrende arbejdsmiljø i psykiatrien med samme karrieremuligheder som i andre specialer i sundhedsvæsenet

* Sammenhængende patient- og behandlingsforløb for brugere af psykiatrien – og derfor også et velkoordineret samarbejde mellem primær og sekundær sundhedssektor

* En evidensbaseret klinisk praksis i psykiatrien, der ligeligt vægter den sidste nye forskningsbaserede viden, den bedste kliniske ekspertise og patienternes værdier og erfaringer

* En psykiatri, der tager højde for menneskets og menneskelivets kompleksitet

* En psykiatri, hvor menneskelig værdi og værdighed indgår i det politiske beslutningsgrundlag på lige fod med faglige, teknologiske og økonomiske hensyn

* Et samfund med øget fokus på psykisk og mental sundhed, og hvor mennesker med psykisk sygdom tilbydes hjælp og behandling af høj kvalitet på lige fod med, hvad andre patient- og sygdomsgrupper tilbydes

Historie

Læs om Psykiatri-Listens historie. 

Vedtægter

Læs om vores vedtægter.

Visioner

Læs om vores visioner.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.